Kjære bluesvenner

Det er ikke mange ukene til festivaltid, og 15. juni åpnet regjeringen for arrangement med inntil 200 deltakere. Samme dag ble det lovet at det skulle komme en ny direktiv for hva som skjer etter 1. September. Dette kom ikke, og vi har siden ventet på nye meldinger fra FHI og regjeringen, men fortsatt vet vi ingenting.

Vi nærmer oss faretruende smertegrensen for hvor lenge vi kan vente, men samtidig er vi forberedt på å klare dette. Forutsetningen er at det åpnes opp for min. 500 på arrangement, noe en samlet kulturbransje har trodd på i lang tid.

Med denne forutsetningen har Blues in Hell planene klare for å gjennomføre en god utgave av festivalen. Dette på en trygg måte, i tråd med gjeldende retningslinjer for smittevern. Scandic Hell åpner 24. August og vi jobber tett opp mot hotellet vedr. planer for gjennomføring innenfor trygge rammer for både publikum, frivillige og ansatte. Vi har også tett dialog med vår hovedorganisasjon Norske Konsertarrangører som følger utviklingen og jobber tett opp mot myndighetene.

Skulle vi komme i den situasjon at det ikke åpnes for flere enn 200 publikummere etter 1. Sep. vil styret og ledelsen i festivalen umiddelbart tre sammen for å vedta videre strategi.

Kjell Inge Fischer Brovoll
Festivalleder