Påmelding frivillig

Her kan du melde din interesse for å jobbe som frivillig for årets Blues in Hell!

Blues in Hell kan ikke garantere for at du får førstevalg på hvilken dag du kan jobbe, og hvilket arbeidsområde du ønsker. Vi gjør så godt vi kan for å plassere frivillige på de dager- og arbeidsområder dere har som førstevalg, men ber om forståelse for at ikke alle kan få det.

Dager du kan jobbe (mulig å huke av flere dager):

Arbeidsområder for frivillige. Velg første, andre og tredjevalg.

Førstevalg:

Andrevalg:

Tredjevalg: