Ung blues

Blues in Hell markerte i 2021 at det er 30 år siden den første bluesfestivalen i Stjørdal. Siden starten i 1992 har ildsjeler i miljøet utviklet og befestet festivalen som av de viktigste innen sin sjanger i Europa. Etableringen av UNG BLUES i 2019 er en viktig faktor for å skape nye 30 år med Blues in Hell.

Dette er et eget prosjekt hvor organisasjonen skal skape en rekrutteringsarena for unge talent, og her ønsker festivalen å henvende seg til ungdom opp til 25 år. Målet er at festivalen skal engasjere og skolere ungdom til å ta del i fremtidige administrative oppgaver ved det å arrangere festival og andre kulturarrangement.

Videre skal festivalen øke fokus på samspill og målsetter etablering av ungdoms bluesband/ band gjennom opplæring og skolering. Dette er samtidig også et ledd i festivalens program for publikumsutvikling.

Blues in Hell har via etablering av Ung Blues in Hell et godt potensiale til å befeste seg som en av de viktigste aktørene i Europa som rekrutteringsarena og som fortsatt formidler av bluestradisjon. Dette skal igjen gi sterkere oppslutning og attraksjonskraft for Stjørdal og Hell

Ung Blues in Hell vil ha en sentral plass i planlegging og gjennomføring av jubileumsfestivalen Blues in Hell 7.-10. September 2023