Personvernerklæring

Introduksjon

www.bluesinhell.com er en ansvarlig aktør som er fullt klar over viktigheten av å håndtere personopplysninger på en trygg og sikker måte, i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Når du bruker nettstedet vårt, samler vi inn, bruker og behandler personopplysninger. For oss er det avgjørende å beskytte disse opplysningene og behandle dem konfidensielt.

I denne personvernerklæringen beskriver vi hvordan vi håndterer personopplysninger, hvilke typer data dette innebærer, samt formål og rettslig grunnlag for behandlingene. Vi forklarer også når og hvorfor personopplysninger deles med tredjepart.

Vi gir deg også informasjon om dine rettigheter i forbindelse med behandling og eventuell overføring av dine personopplysninger.

2. Virkeområde

Denne personvernerklæringen gjelder vår innsamling, bruk og behandling av personopplysninger. Vi samler inn, bruker og behandler personopplysninger når du benytter deg av våre tjenester som kunde eller potensiell kunde.

Dette inkluderer når du bruker vårt nettsted, andre digitale tjenester, eller når du kommuniserer med oss via telefon, e-post, sosiale medier eller lignende.

Merk at denne personvernerklæringen ikke gjelder når du kontakter og/eller kommuniserer med andre tjenesteleverandører.

Du har rett til å kontakte den aktuelle leverandøren for informasjon om deres innsamling, bruk, behandling og beskyttelse av personopplysninger. Personopplysninger knyttet til kontakt med disse tjenesteleverandørene, som vi mottar eller samler inn som del av våre tjenester, reguleres av denne personvernerklæringen.

3. Behandlingsansvarlig

www.bluesinhell.com er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som samles inn. Dette betyr at vi er ansvarlige for å definere formålene med behandlingen og for å overholde personvernlovgivningen. Kontaktinformasjon finner du nederst i denne erklæringen.

4. Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er enhver informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person. Eksempler inkluderer navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

5. Behandling av personopplysninger

Denne erklæringen beskriver hvordan vi samler inn, bruker og deler personopplysninger når du bruker våre tjenester og kommuniserer med oss. Vi forklarer våre databehandlingsaktiviteter, deres formål, hvilke typer personopplysninger som behandles, og hvilket rettslig grunnlag vi har.

5.1 Besøk på nettstedet vårt

Det er frivillig for besøkende på www.bluesinhell.com å oppgi personopplysninger. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Vi samler inn opplysninger om besøkende på www.bluesinhell.com for å utarbeide statistikk som brukes til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet.

Eksempler på hva statistikken kan gi svar på, inkluderer antall besøkende på ulike sider, varighet av besøk, hvilke nettsteder brukerne kommer fra, og hvilke nettlesere som benyttes.

Vi samler inn hele IP-adressen din og bruker Google Analytics til å analysere bruken av nettstedet. Informasjon fra dette verktøyet deles ikke med andre aktører.

5.2 Nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev via e-post. For å motta nyhetsbrev må du registrere en e-postadresse og gi oss ditt samtykke. Vi bruker en ekstern databehandler for utsendelse av nyhetsbrev. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre, og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

6. Informasjonskapsler (Cookies)

Når du besøker nettstedet vårt eller bruker mobil-appen vår, samler vi inn visse opplysninger ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten din når du besøker et nettsted. Ved første besøk sendes en informasjonskapselfil til enheten din som identifiserer nettleseren din.

Ved å bruke informasjonskapsler kan vi forbedre funksjonaliteten på nettstedet vårt. De bidrar til å redusere nedlastingstiden og forbedre brukeropplevelsen. Informasjonskapslene samler inn informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet, noe som gir oss nyttig innsikt i hvordan vi kan forbedre våre tjenester.

Vi bruker fire typer informasjonskapsler:

6.1 Nødvendige informasjonskapsler

Disse er essensielle for at nettstedet skal fungere ordentlig. Uten dem kan vi ikke garantere at du kan navigere på nettstedet.

6.2 Funksjonalitetskapsler

Disse informasjonskapslene øker brukervennligheten ved å huske dine valg på nettstedet.

6.3 Analysekapsler

Vi bruker Google Analytics for å analysere brukermønstre. Dette verktøyet bruker informasjonskapsler til å samle inn anonym informasjon om brukernes bevegelser på nettstedet, som antall besøkende, besøksvarighet, opprinnelige nettsteder og nettlesertyper.

Ingen av disse informasjonskapslene knytter brukerinformasjon til enkeltpersoner. Dataene lagres på Googles servere i USA og er underlagt Googles personvernregler.

6.4 Reklamekapsler

Disse brukes for å vise relevante annonser på andre nettsteder. De plasseres av tredjeparts annonsenettverk (f.eks. Facebook Pixel, Google Display-nettverket) med vår tillatelse.

Vi bruker Facebook Pixel for å tilpasse annonser basert på ditt besøk på www.bluesinhell.com. Dette hjelper oss med å vise relevante annonser på Facebook og andre steder på internett. I henhold til Facebooks personvernpolicy samles det ikke inn informasjon som kan identifisere deg personlig. Du kan reservere deg mot målrettede Facebook-annonser her: Facebook cookies – Facebook Ad Preferences.

Bruken av Facebook Pixel gjør at tredjepartsleverandører som Google kan vise målrettede annonser basert på tidligere nettstedsbruk. Google samler heller ikke inn personlig identifiserbar informasjon. Du kan reservere deg mot målrettede Google-annonser her: Google Ads Settings.

6.5 Samtykke til bruk av informasjonskapsler

Når du besøker nettstedet vårt, eller bruker appen vår, samtykker du til vår bruk av de nevnte informasjonskapslene.

6.6 Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

På nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren din for å godta eller avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av Internett.

7. Utlevering av personopplysninger

Vi selger ikke personopplysninger for markedsføringsformål til andre selskaper. Vi kan kun dele dine personopplysninger i følgende tilfeller:

  • Med tredjeparter når en del av bestillingen inkluderer tjenester levert av en tredjepart.
  • Med tredjepartstjenesteleverandører som utfører oppgaver eller arbeid på våre vegne og etter våre instrukser som databehandlere, for de formål som er angitt i denne personvernerklæringen.
  • For å beskytte og forsvare www.bluesinhell.com (inkludert håndheving av gjeldende brukervilkår).
  • Med offentlige myndigheter eller etater når det er påkrevd i henhold til lovgivning, rettsavgjørelse eller rettskraftig vedtak fra myndighetene.

Hvis du ikke ønsker å gi personopplysninger til oss, kan vi kanskje ikke levere den tjenesten du ber om eller informere deg om andre produkter og tjenester som vi tilbyr.

8. Sikkerhet, lagring av data og samtykke

Vi benytter flere former for sikkerhet for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang, bruk eller overføring.

Vi bruker velkjente teknologier for kryptering ved overføring av data, og gir kun relevant personale tilgang til systemer som inneholder personopplysninger.

For å sikre stabilitet og regularitet i våre tjenester benytter vi underleverandører i databehandling. Bruken av underleverandører er regulert gjennom databehandleravtaler.

Vi følger god praksis og lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Hvis behandlingen er basert på samtykke, vil det klart fremgå hvor lenge de aktuelle personopplysningene lagres.

Samtykke til innhenting, behandling og utlevering av personopplysninger kan i noen tilfeller være indirekte eller underforstått basert på aktiviteten eller transaksjonen hvor du har gitt oss slike opplysninger. Vi har, der det er påkrevd av lovgivningen, tilpasset en “godta”-policy for å innhente samtykke i forbindelse med direkte markedsføring og nyhetsbrev.

9. Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn, korrigering, begrensning og sletting av personopplysninger vi har, og til å motta en kopi av opplysningene i et strukturert, maskinlesbart format.

Henvendelser om behandling av personopplysninger og anmodninger om innsyn skal rettes til kontaktpunktet angitt nedenfor.

Du har også rett til å motsette deg visse typer behandling, og, hvis vi har bedt om samtykke til behandling, kan du kalle tilbake dette samtykket. Hvis vi behandler opplysninger fordi vi har en berettiget interesse, har du rett til å motsette deg dette. Disse rettighetene kan være begrenset i visse situasjoner, for eksempel hvis vi kan vise at vi er lovpålagt å behandle opplysninger.

Hvis vi ber om personopplysninger for å oppfylle lov- eller kontraktsfestede forpliktelser, er det obligatorisk å gi slike opplysninger. Hvis opplysningene ikke gis, vil vi ikke kunne administrere kontraktsforholdet vårt eller oppfylle våre forpliktelser. I alle andre tilfeller er det frivillig å gi anmodede personopplysninger.

Personopplysningene vil bli lagret i samsvar med bestemmelsene i de forskjellige punktene i avsnitt 5.

10. Tredjeparts personvernerklæringer

Denne personvernerklæringen gjelder kun www.bluesinhell.com sin innsamling, bruk og deling av personopplysninger. Andre parter vi samarbeider med, og andre nettsteder som kan være tilgjengelige gjennom dette nettstedet, har egne personvernerklæringer og praksis. Vi oppfordrer deg til å bli kjent med personvernerklæringene til alle tredjeparter før du gir dem informasjon eller benytter deg av et tilbud eller en kampanje. Selv om vi prøver å samarbeide kun med tredjeparter som deler våre høye standarder og vår respekt for personvernet, er vi på ingen måte ansvarlig for innholdet eller personvernpraksisen hos tredjeparter.

11. Endringer i denne erklæringen

Vi kan oppdatere eller endre denne personvernerklæringen fra tid til annen for å reflektere ny eller endret personvernpraksis.

Vi vil legge ut en melding på dette nettstedet og/eller informere deg på annen måte når vi gjør vesentlige endringer i denne erklæringen.

12. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernpraksis eller denne erklæringen, kontakt oss på hellboss@bluesinhell.com.

Hvis du mener noe er uavklart, har du også rett til å klage til personvernmyndighetene.

Den relevante personvernmyndigheten er Datatilsynet i Norge.