Målsetting

Blues in Hell satser på unge talent, og vi har målsatt oss å bli en helårsaktør spesielt rettet mot talentutvikling gjennom etablering av UNG BLUES. Festivalen skal skape en rekrutteringsarena for unge talent, og vi ønsker å henvende oss til ungdom mellom 16 og 30 år. Målet er å øke fokus på samspill og etablere et eller flere unge bluesband gjennom opplæring og veiledning. Videre skal festivalen engasjere og skolere ungdom til å ta del i fremtidige administrative oppgaver ved det å arrangere festival og andre større kulturarrangement. Gjennom UNG BLUES skal ungdommen selv være med og forme fremtidens festival. Blues in Hell har en klar målsetting om å fortsatt være blant de ledende bluesfestivaler i Europa, og da er det viktig at publikumsandelen blant ungdom økes.