Smak litt på 25 år med Blues på Hell!

Jeg har smattet og smakt og det har gjort meg både ærbødig, ydmyk og ikke så lite stolt. Joda – i år arrangeres det festival for 25. gang og med en tradisjon hvor Hell og Blues alltid har vært et sentralt element. Fra sin spede begynnelse på Rica Hell Hotel med lokale blues-band og helter, og gjennom epoker med Hell Blues Festival, Hell Music Festival og nå til sist Blues in Hell, har festivalen med Hell og Stjørdal som vertskap markert seg både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Noe som er bekreftet gjennom tildelingen av Nord Trøndelag Fylkes kulturpris i 2013, og med nominasjoner 6 år på rad som en av Europas beste festivaler under European Festival Award. Dette er et resultat av en langsiktig satsing og et utrettelig arbeid utført av et dugnadskorps på mere enn 200 personer hvert festivalår og som omregnet i timer utgjør mere enn 120000 dugnadstimer. Dette gjør meg, som styreleder i Blues in Hell, ÆRBØDIG. Når dyktige dugnadsarbeidere som i løpet av ei festivalhelg jobber mere en 20 timer, kommer bort til meg og takker for at man får lov å være med å hjelpe til og samtidig forteller hva det betyr for en selv, påminnes jeg at dette er en dimensjon minst like så viktig som at vi arrangerer konserter og gode opplevelser for vårt festivalpublikum. Alle dimensjoner i en festival er selvfølgelig viktige, men uten et energisk og dyktig dugnadskorps er festivalen en umulighet.

For at en festival skal kunne bli en realitet trengs det visjonære og lidenskapelige nøkkelpersoner som ser de potensialer og muligheter en festival representerer. Slike nøkkelpersoner har Stjørdal og Hell hatt i rikt monn og initiativ har blitt tatt til både å utforme og organisere en bluesfestival på Hell.  Jeg vil spesielt trekke frem det "firkløveret" som hadde en drøm og en ide, og i 1992 arrangerte den første Hell Blues Festival. Uten initiativet som ble tatt av Halvard Andresen, Ann Elisabeth Sønstelien, Knut Morten Johansen og Kjell Inge Brovoll, er jeg helt sikker på at vi i dag ikke har hatt en festival med en såpass nasjonal og internasjonal oppmerksomhet og betydning, og som vi Stjørdalinger etter 25 år stolte kan kalle for VÅR festival.

Det å stille seg i spissen for et arrangement som planlegges i et helt år og hvor alle inntekter genereres i løpet av 2-3 dager kan for noen kanskje oppfattes som dristig, nesten dumdristig. Selv skal jeg ikke legge skjul på at det både kan oppleves som krevende og belastende. Men når både artister, publikum og en hel dugnadsorganisasjon i flokk stråler av glede og fornøydhet, gir dette en inspirasjon og bekreftelse på at det vi holder på med er viktig og riktig.  Når jeg tenker på den enorme innsatsen som legges ned av alle, både i egen organisasjon, fra våre støttespillere fra offentlig og privat sektor, våre artister som roser festivalen for sin profesjonalitet og trivsel, og vårt publikum som år etter år kommer tilbake til festivalen på Hell – da blir jeg STOLT. At jeg har fått anledning til å være med både å utforme, organisere og gjennomføre en festivaltradisjon med Blues på Hell gjør meg både ærbødig, ydmyk og stolt!

Jeg gleder meg til- og håper å få være med inn i de nye 25 år med Blues på Hell! 

Jon Uthus