Hell Stasjon

  • Hits: 10351

HELL GODS EXPEDITION

Hell stasjon er en jernbanestasjon på Meråkerbanen og Nordlandsbanen ved Hell i Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag fylke. Stasjonen ble opprettet for ekspedering av tog, reisende og gods i 1881, langs Meråkerbanen fra Trondheim over Storlien mot Østersund i Sverige. I 1881 lå stasjonsbygningen like ved dagens Hell bru / Hydro Texaco på Hell.

Ekspedisjonsbygningen og godshuset vi ser i dag kom i 1902, og ble bygget etter tegninger av den kjente arkitekten Paul Due. Da jernbanen ble bygget nordover fra Hell (Hell – Levangerbanen) måtte den krysse Stjørdalselva ca. 400 meter lenger vest enn der «den første Hell stasjon» lå, dette var svært upraktisk. Det ble da bygget en ny stasjon (dagens) som betjente begge jernbanestrekningene.

I 1905 da jernbanen ble forlenget videre fra Levanger til Sunnan ved sørenden av Snåsavatnet ble den opprinnelige Hell stasjon fra 1881 tatt ned, fraktet og satt opp igjen som Sunnan stasjon. Denne ble visst revet tidlig på 70-tallet.

Foto: Stjørdal Historielag

I 1976 ble Hell stasjon fjernstyrt med bemanning, mens den i 1992 mistet bemanningen og ble helt fjernstyrt fra Trondheim. Stasjonen ligger for øvrig 3,9 moh. og 31,54 km fra Trondheim sentralstasjon. Trondheim Lufthavn, Værnes ligger kun 1 km fra Hell stasjon, Rica Hell Hotel ca. 800 meter unna. Fra stasjonen (parkering) er det kort vei opp til helleristningene (5000 år gamle) på Steinmohaugen på Hell (skiltet fra stasjonen).

Hell stasjon har blitt en turistattraksjon fordi Hell på engelsk betyr helvete og dette er nok også Norges mest fotograferte stasjon. Postkortet (se foto / rettigheter Aune Forlag) er et av Norges mest solgte postkort gjennom tidene. Besøkende, gjerne fra utlandet, kommer til stasjonen for å ta bilde av skiltet med stedsnavnet og skiltet med teksten Hell Gods Expedition på godshuset. Dette er den gamle skrivemåten for godsekspedisjon, og også dette har en spesiell betydning på engelsk, nemlig «guds ekspedisjon».

Nærmere info om Hell, se www.visitstjordal.no (Hell).

Foto; Tommy Reinås, Hell Communication